0

مدرکی که میدیدبایدبخاطرش پول هم پرداخت کنیم ؟!!!

سوال شده 2 ماه پیش (1400 ,15 تیر) در متفرقه توسط منصورحلاج
باسلام خدمت شما زحمت کشان وعزیزانی که دراین مجموعه فعالیت داشته و ازاینکه بلیکه های عزیزرامجسم میکنم درحالی که برای معادل سازی مدرک های مردم خصوصا مدرک من تلاش میکنندخودبخوددرحدیک ارگاسم خیلی خوب میرسم چنانکه انگاربلیکه ای را آرشه میکشم تابرای نت های بعدی آماده شود..فقط اینکه دوستان عزیز شمانوشته ایداین مدارک برای ارائه و استفاده در هیچ گونه اداره یاامکان دولتی وخصوصی معتبروقابل ارائه نیست حال سوال بنده ازشماعزیزان این است مثلااینکه روی یک تکه کاغذدارای مهری بی ارزش ترازهمان کاغذنام بنده یاهرکسی دیگرباعنوان تحصیلی یا شغلی همچون مهندس .دکتر..ووو نوشته شده باشدحال اگرهمین کاغذبی اعتباررانشان شخصی دهیم فی الفورتمسخروطبع ایرانی به همه چیزبخندومسخره کن بیننده گل کرده ودیگردست بردارنیستندتاسوژه ای جدیدتروشیرین ترپیدانشودماعنوان مسخره خواهیم بودحال آنکه مثلا به من بجای عباس بنا یا معمار عباس بگویند مهندس عباس بنظرشماازخنده جرنمیخورن که به سپورمحلشان بگوینددکترسیف اله یاهمچین چیزی امااگرمدرک معتبری بود بنده با دکترایش کاندیداتوری و رای گیری برای مجلس و بعدها حتی ریاست جمهوری هم شرکت میکردم وایمان دارم پسرداییم من سیف اله سپور حتما بجای پسرخاله خانمم که پدرش باپارتی بازی اورا مهندس کرد وبیسوادی بیش نیست رئیس مهندسین معدن شهرمان ورئیس همان کانون میشدچراکه سوادسیف اله ازاوبیشتراست ولی مدرک نداردحال آنکه خیلی ها درشورای شهرمان بیسوادودست فروش بودندامابامدرک معتبرو بدون کلاس ودرس خواندن گرفته اندمثل دکترای افتخاری نلسون ماندلااما مدرک شما ممکن است مارا به ریاست که نمیرساندباعث حس حسادت برخی فامیل که ازمدیران مدرک آبکی هستندشودوآنهابترسندماباسوادها روی کاربیاییم وازهمین شغل سپوری و کارگری هم ماراخانه نشین کنند..بهرحال ال بلیکه التعرف فی منک الشکره جزیلا...


پاسخ شما
ایمیل شما نزد ما محفوظ میباشد
تبدیل سوابق کاری به مدرک معتبر
سوالات مشابه
1
امتیاز
1
پاسخ
132
بازدید
دکتر شکوهی
سوال شده 3 ماه پیش (1400 ,19 خرداد) در متفرقه توسط دکتر شکوهی
0
امتیاز
0
پاسخ
40
بازدید
تیموری
سوال شده 2 ماه پیش (1400 ,5 تیر) در متفرقه توسط تیموری
0
امتیاز
0
پاسخ
37
بازدید
Yasuhiro Yamada
سوال شده 2 ماه پیش (1400 ,7 تیر) در متفرقه توسط Yasuhiro Yamada
0
امتیاز
0
پاسخ
24
بازدید
کیان
سوال شده 2 ماه پیش (1400 ,8 تیر) در متفرقه توسط کیان
0
امتیاز
0
پاسخ
31
بازدید
Mike Marlow
سوال شده 2 ماه پیش (1400 ,8 تیر) در متفرقه توسط Mike Marlow
0
امتیاز
0
پاسخ
20
بازدید
عقیلی
سوال شده 2 ماه پیش (1400 ,9 تیر) در متفرقه توسط عقیلی
0
امتیاز
0
پاسخ
31
بازدید
Mir
سوال شده 2 ماه پیش (1400 ,10 تیر) در متفرقه توسط Mir
0
امتیاز
0
پاسخ
27
بازدید
SEO X Press Digital Agency
سوال شده 2 ماه پیش (1400 ,10 تیر) در متفرقه توسط SEO X Press Digital Agency
0
امتیاز
0
پاسخ
22
بازدید
کوشا
سوال شده 2 ماه پیش (1400 ,11 تیر) در متفرقه توسط کوشا
0
امتیاز
0
پاسخ
29
بازدید
رضارهایی
سوال شده 2 ماه پیش (1400 ,14 تیر) در متفرقه توسط رضارهایی
0
امتیاز
0
پاسخ
16
بازدید
رضارهایی
سوال شده 2 ماه پیش (1400 ,14 تیر) در متفرقه توسط رضارهایی
0
امتیاز
0
پاسخ
17
بازدید
محمود
سوال شده 2 ماه پیش (1400 ,14 تیر) در متفرقه توسط محمود
0
امتیاز
0
پاسخ
18
بازدید
محمود
سوال شده 2 ماه پیش (1400 ,14 تیر) در متفرقه توسط محمود
0
امتیاز
0
پاسخ
21
بازدید
محمود
سوال شده 2 ماه پیش (1400 ,14 تیر) در متفرقه توسط محمود
0
امتیاز
0
پاسخ
16
بازدید
دیدگاه شما