سوالات اخیر

فاطمه علوی
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته حسابداری توسط فاطمه علوی
0
امتیاز
0
پاسخ
51
بازدید
mahla nabavi
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته برق توسط mahla nabavi
0
امتیاز
0
پاسخ
38
بازدید
محمد گیلانی
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته برق توسط محمد گیلانی
0
امتیاز
0
پاسخ
29
بازدید
leila
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته برق توسط leila
0
امتیاز
0
پاسخ
40
بازدید
سجاد عبدی
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته برق توسط سجاد عبدی
0
امتیاز
0
پاسخ
36
بازدید
هادی نوری
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته عمران توسط هادی نوری
0
امتیاز
0
پاسخ
31
بازدید
0
امتیاز
0
پاسخ
20
بازدید
مهدی حسینی
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته عمران توسط مهدی حسینی
0
امتیاز
0
پاسخ
33
بازدید
جهرمی
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته عمران توسط جهرمی
0
امتیاز
0
پاسخ
29
بازدید
سلیمانی
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته مکانیک توسط سلیمانی
0
امتیاز
0
پاسخ
33
بازدید
مراد
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته مکانیک توسط مراد
0
امتیاز
0
پاسخ
32
بازدید
milad
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته مکانیک توسط milad
0
امتیاز
0
پاسخ
32
بازدید
میلاد نجفی
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته مکانیک توسط میلاد نجفی
0
امتیاز
0
پاسخ
34
بازدید
مینا عطاعت
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته مدیریت توسط مینا عطاعت
0
امتیاز
0
پاسخ
34
بازدید
alireza fakhri
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته مدیریت توسط alireza fakhri
0
امتیاز
0
پاسخ
34
بازدید
سهراب
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته مدیریت توسط سهراب
0
امتیاز
0
پاسخ
32
بازدید
مهدی قرایی
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته مدیریت توسط مهدی قرایی
0
امتیاز
0
پاسخ
28
بازدید
saman
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته کامپیوتر توسط saman
0
امتیاز
0
پاسخ
35
بازدید
مولایی
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته مهندسی فناوری اطلاعات توسط مولایی
0
امتیاز
0
پاسخ
34
بازدید
نیلی
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته مهندسی شهرسازی توسط نیلی
0
امتیاز
0
پاسخ
31
بازدید
سالار محمدی
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته مهندسی انرژی توسط سالار محمدی
0
امتیاز
0
پاسخ
39
بازدید
رهبری جو
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته مهندسی هوافضا توسط رهبری جو
0
امتیاز
0
پاسخ
34
بازدید
نیوشا
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته مهندسی کشتی توسط نیوشا
0
امتیاز
0
پاسخ
32
بازدید
هادی جهرمی
سوال شده 4 هفته پیش (1399 ,25 اسفند) در رشته کامپیوتر توسط هادی جهرمی
0
امتیاز
0
پاسخ
34
بازدید